Καλώς ήρθατε στο fitness info.gr. Ένα website αφιερωμένο στο fitensss , την άσκηση και τη καλή φυσική κατάσταση.

HOME :: FITNESS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :: ΚΕΝΤΡΑ FITNESS ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ :: FITNESS ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ :: FITNESS ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ :: CONTACT

Fitness Προπονητές

Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

ΠΙΣΩ

 

 

 

 

Διεύθυνση φυσικής αγωγής


Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής είναι Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Κύριο έργο της είναι η εισήγηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δομών που κρίνονται αναγκαίες για την ανάπτυξη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Επίσης προτείνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής συγκεντρώνει και καταγράφει τα προβλήματα, προγραμματίζει, προτείνει και αξιολογεί. Συνεργάζεται με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με τα τμήματα των ΤΕΦΑΑ, με τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής των Νομαρχιών, με τις Ομοσπονδίες, με άλλα Υπουργεία (Υπουργείο Πολιτισμού, Υγείας / Πρόνοιας, Εμπορίου).

Η Φυσική Αγωγή επηρεάζει βαθύτατα και πολύπλευρα την κοινωνική ζωή, για αυτό πρέπει να αξιοποιείται δημιουργικά μέσα στα σχολεία.

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής είναι ουσιαστικός και καθοριστικός για την επίτευξη των στόχων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως ορίζεται από το Ν. 1566 / 85. Δηλαδή να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών ώστε ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η Δ/νση Φυσικής Αγωγής απαρτίζεται από τρία τμήματα:
Α. Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής.
Β. Σχολικών Γυμναστηρίων.
Γ. Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων.

Α. Το Α τμήμα ασχολείται με τα αναλυτικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα ΤΕΦΑΑ της χώρας και τους Σχολικούς Συμβούλους μελετά και επεξεργάζεται τα αναλυτικά προγράμματα για τη Φυσική Αγωγή στα Ειδικά Σχολεία.

Β. Τμήμα Β- Οικονομικό - Σχολικών Γυμναστηρίων - Αθλητικού Υλικού
Το τμήμα ασχολείται με την παρακολούθηση και την εποπτεία των Γυμναστηρίων
" Ι. Φωκιανός" και του Δημοσίου Προτύπου Παιδικού Γυμναστηρίου Καισαριανής, του προσωπικού αυτών, καθώς και με την προμήθεια αθλητικού υλικού, το οποίο κατανέμεται στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής της χώρας.

Γ. Το Γ τμήμα της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής είναι υπεύθυνο για τις αθλητικές δραστηριότητες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προγραμματίζει τους αγώνες των παραπάνω βαθμίδων σε τοπικό, Πανελλήνιο επίπεδο. Έχει επίσης την ευθύνη για τη συμμετοχή της χώρας μας σε Παγκόσμια Σχολικά Πρωταθλήματα.

Το Γ τμήμα είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση βεβαιώσεων των νικών μαθητών - τριών που κατακτήθηκαν από Πανελλήνιους και Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες για να τύχουν των ευεργετημάτων που απορρέουν από το Ν. 2725/99.
Επιπλέον, το τρίτο τμήμα ασχολείται με την οργάνωση και λειτουργία των Αθλητικών Σχολείων (ΤΑΔ - ΕΤΑΔ).


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α. Αναλυτικά προγράμματα στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση.
Το αναλυτικό πρόγραμμα στο Λύκειο έχει σκοπό, αφού οι μαθητές γνωρίσουν όλο το φάσμα των κινητικών δραστηριοτήτων από το προηγούμενο πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής του Γυμνασίου και επιλέξουν το άθλημα της προτίμησής τους, να τους δώσει την ευκαιρία, ώστε μέσα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και στα τρία λυκειακά χρόνια να ασχοληθούν με αυτό, για να οριστικοποιήσουν και να βιώσουν την κινητική αυτή δραστηριότητα (να τους γίνει χόμπι).

Β. Οι αθλητικές δραστηριότητες στις δύο βαθμίδες της Εκπ/σης, Α/θμια και Β/θμια.

Γ. Η λειτουργία αθλητικών σχολείων καθώς και η διαδικασία επιλογής των μαθητών και των καθηγητών Φυσικής Αγωγής των υποψηφίων να διδάξουν στα ΤΑΔ / ΕΤΑΔ.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ
& ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Μητροπόλεως 12-14 10185 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3212025

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Καλώς ήρθατε στο www.fitnessinfo.gr, ένα website αφιερωμένο σto fitness. Τα πάντα γύρω από το fitness, την άσκηση και την καλή φυσκή κατάσταση. Μια δημιουργία του www.internetinfo.gr .

2008 © FITNESSINFO.GR